Er is veel veranderd sinds we twee maanden geleden de 2020-editie van ons State of Branding Rapport uitbrachten. COVID-19 heeft de manier waarop wij als merken opereren getransformeerd, waarbij veel van de bevindingen in ons oorspronkelijke rapport zijn veranderd. Momenteel vragen merk professionals zich af hoe ze hun beste beentje voor kunnen zetten in deze tijden van "business as usual".

Daarom hebben we onlangs het State of Branding Rapport: COVID-19 Editie ontwikkeld. Met behulp van 300 marketing- en brand professionals wilden we een beter inzicht krijgen in hoe organisaties omgaan met de radicale veranderingen die COVID-19 teweeg heeft gebracht.

Door inzichten te verzamelen over hoe teams in verschillende sectoren omgaan met de huidige crisis, kunnen we allemaal profiteren van de bevindingen - of het nu gaat om het herkennen van gemeenschappelijke uitdagingen, of om het bieden van geruststelling over hoe de merkstrategieën in de toekomst moeten worden bijgesteld.

Alvorens in te gaan op enkele van de belangrijkste bevindingen, willen we graag iedereen bedanken die heeft deelgenomen aan het onderzoek. Je inbreng zal niet alleen de industrie ten goede komen, maar ook degenen die het hardst door de pandemie zijn getroffen. Elk ingevuld onderzoek betekent een extra donatie aan het Corona fonds van een van onze klanten: Spotify's COVID-19 Music Relief Project.

Bekijk het volledige State of Branding Rapport: COVID-19 Editie

Hoe heeft COVID-19 invloed gehad op de merk- en marketingstrategieën?

Sinds de uitbraak is er één vraag in het hoofd van elke merk professional: "Hoe moeten we als merk reageren op de crisis?"

Onze resultaten impliceren dat de meeste organisaties voorzichtig zijn om niet toe te geven aan overhaaste beslissingen, en in plaats daarvan een voorzichtige aanpak hanteren. 43% Van de ondervraagden is "bezig met het aanpassen van de focus en de berichtgeving", terwijl slechts 17% van mening is dat ze "de manier waarop we zaken doen drastisch moeten veranderen".

Er is een grote verschuiving geweest naar meer menselijkheid in alles wat marketeers doen. Je moet de activiteiten richten op hoe marketing kan helpen in plaats van verkopen.

51% van de respondenten ziet de ontwikkeling van een nieuwe boodschap, content en campagnes in directe reactie op COVID-19 als hun hoogste merkgerelateerde prioriteit op dit moment - belangrijker dan ervoor te zorgen dat de bestaande boodschap/content niet toondoof is voor de tijd (19%).

Het verandert de dynamiek van hoe onze klanten zich gedragen, wat het belangrijk maakt om snel te schakelen - maar hoeveel en voor hoe lang is meer een gok dan wetenschap op dit moment.

Als het gaat om de langetermijnimpact van COVID-19 op de merk/marketinginspanningen, gelooft 19% dat de pandemie een permanente impact zal hebben op de branding, terwijl 14% optimistischer is en het gevoel heeft dat de effecten slechts van korte duur zijn. De meerderheid van de ondervraagden (55%) kiest echter voor een meer gematigde benadering en gelooft dat COVID-19 een blijvende impact zal hebben op de branding en marketing, maar dat het niet transformerend zal zijn.

Hoe heeft COVID-19 het dagelijks werken voor de gemiddelde Brand Professional beïnvloed?

De plotselinge verschuiving naar werken op afstand (remote working) als reactie op COVID-19 heeft veel vragen doen rijzen over productiviteit, samenwerking in teamverband en bedrijfscultuur. Wordt het "nieuwe normaal" van digitale werkplekken een vast onderdeel van het arbeidsleven na de pandemie?

Na COVID-19 denk ik dat de samenwerking tussen mensen in organisaties zal verbeteren en afdelingen dichter bij elkaar zal brengen dan voorheen.

Onze resultaten suggereren dat de meeste teams soepeler zijn overgestapt op remote werken dan velen hadden gedacht, waarbij meer dan de helft van de ondervraagden het gevoel heeft dat de noodzaak om op afstand te werken slechts een "lage impact" (38%) of "geen enkele impact" (20%) op de productiviteit van het team heeft gehad.

Ik geloof dat op lange termijn, werken op afstand veel meer geaccepteerd en aangeboden zal worden met minder weerstand.

Een dergelijke drastische verandering heeft velen er echter toe aangezet hun digitale transformatie-inspanningen opnieuw te bekijken, waarbij 47% van de respondenten "ruimte voor verbetering" ziet als het gaat om hun tech-stack. Interessant is dat 40% zich "zeer goed voorbereid" voelt op de uitdagingen die COVID-19 met zich meebrengt, in de overtuiging dat ze over alle benodigde hulpmiddelen beschikken om op afstand te kunnen werken.

Ontdek meer bevindingen door het volledige rapport hieronder te bekijken.