NIEUWS Bynder acquireert EMRAYS een toonaangevende specialist in AI-zoektechnologie

Lees meer

Gebruiksvoorwaarden website

De Nederlandse versie van de gebruiksvoorwaarden van de website worden uitsluitend voor het gemak van de klant verstrekt. Als er een dubbelzinnigheid of conflict is tussen verschillende vertalingen, zal de Engelse versie prevaleren.


 1. Aanvaarding van de voorwaarden

  Je toegang tot en gebruik van Bynder.com of enige andere website die eigendom is van of beheerd wordt door Bynder ("de website") is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van Bynder, waaronder deze gebruiksvoorwaarden voor de website, het privacybeleid van Bynder en andere wettelijke kennisgevingen, disclaimers en beleidsregels die op deze website staan ("gebruiksvoorwaarden").

 1. Algemene voorwaarden

 1. Links naar websites van derden

  De Website kan links bevatten naar andere sites die door derden worden beheerd. Bynder heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor de inhoud of praktijken van dergelijke andere websites. Het aanbieden van deze links impliceert niet onze goedkeuring van dergelijke andere websites of hun inhoud, eigendom of praktijken en je erkent en gaat ermee akkoord dat Bynder niet verantwoordelijk is voor de inhoud of beschikbaarheid van dergelijke websites.

 1. Gebruik van Bynder handelsmerk & copyright

 1. Disclaimers & Beperking van Aansprakelijkheid

 1. Vergoeding

  Je stemt ermee in Bynder, haar werknemers en vertegenwoordigers zoveel mogelijk te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aansprakelijkheden, juridische kosten, schade, verliezen, kosten en andere uitgaven met betrekking tot claims of acties tegen Bynder die voortvloeien uit of verband houden met je schending van de gebruiksvoorwaarden of andere aansprakelijkheden die voortvloeien uit je gebruik van deze website.

 1. Juridische gevolgen

  Indien enige Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank om welke reden dan ook onafdwingbaar of ongeldig worden bevonden, zullen deze voorwaarden worden gescheiden en zullen de overige Gebruiksvoorwaarden van kracht blijven.

 1. Volledige overeenkomst

  De gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van de wettelijke mededelingen, disclaimers en ander beleid op deze website, vormen de volledige overeenkomst tussen Bynder en jezelf met betrekking tot het gebruik van de website, en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken tussen jou en Bynder met betrekking tot de website.

 1. Toepasselijk recht en forum

  De Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit de Gebruiksvoorwaarden zullen worden beslecht voor de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.