Als (relatief) jong en snel groeiend technologiebedrijf weten we maar al te goed hoe belangrijk het is om gelijke tred te houden met de snelle evolutie van technologie. De sector heeft onvermijdelijk een reputatie van vooruitstrevende innovatie die haar grenzen blijft verleggen. Die aanpak verankeren we in de identiteit van Bynder. Als we als organisatie niet openstaan voor nieuwe technologieën - ondanks de voor de hand liggende risico's - dan is het slechts een kwestie van tijd voordat we ons afvragen hoe we de Blockbuster van de SaaS-wereld zijn geworden. Een effectieve digitale transformatiestrategie is echter niet alleen een kwestie van het aannemen van de gaafste nieuwe technologische tools en het verwachten dat ze wonderen verrichten. Om echt de vruchten te plukken van je aanpak moet je ook zorgen dat je de juiste werkcultuur hebt gecreëerd. 

Voor degenen onder ons die zich afvragen: wat is digitale transformatie? 

Simpelweg gezegd, zijn het de veranderingen die het gevolg zijn van de toepassing van nieuwe digitale technologieën op de werkplek. Als concept is het iets waar vrijwel alle moderne industrieën mee te maken hebben, wat voor veel bedrijven een ontmoedigend vooruitzicht kan zijn. Het impliceert onvermijdelijk de toepassing van onbekende technologieën, de (vaak misplaatste) vrees voor het automatiseren van jobs en een verschuiving van de dagelijkse workflows die mensen uit hun comfortzone kunnen halen. En de statistieken bevestigen dit: uit onderzoek van Microsoft blijkt dat 61% van de werknemers toegeeft dat ze zich enigszins ongerust voelen wanneer nieuwe technologie of een nieuwe manier van werken op de werkplek wordt geïntroduceerd, en 59% vindt dat automatisering een bedreiging vormt voor hun persoonlijke werkzekerheid.

Deze cijfers zouden een echte eye-opener moeten zijn voor moderne bedrijfsleiders, omdat het precies aantoont waarom organisaties het zich niet kunnen veroorloven om passief te zijn bij het creëren van een strategie voor het digitaliseren van hun organisaties en het voorblijven op de curve. Maar deze zelfgenoegzaamheid komt maar al te vaak voor: uit een recente studie onder 300 personen blijkt dat minder dan de helft (44%) van de IT-beslissers vertrouwen heeft in de visie van hun organisatie om een digitale transformatiestrategie succesvol te implementeren. Dit gebrek aan vertrouwen is vaak het gevolg van het feit dat veel bedrijven digitale transformatie ten onrechte strikt als een IT-initiatief zien. Om organisaties echt voor te bereiden op de nieuwste en beste nieuwe technologie, moet het een bedrijfsbreed initiatief zijn dat iedereen - niet alleen de teams in de IT-sector - het nodig heeft om één duidelijke visie te omarmen voor waar het bedrijf nu staat en hoe het zich proactief kan voorbereiden op de toekomst.

Hoe?

Voor ons is onze Research&Development-club een van de manieren waarop we deze mentaliteit in het hele bedrijf proberen te bevorderen. Het forum-stijl formaat fungeert als een voedingsbodem voor creativiteit, nieuwe ideeën en experimenten. Het bestaat uit 'teams' van medewerkers die afkomstig zijn van verschillende afdelingen en helpt de informatiestroom vrijer te laten verlopen zonder de beperkingen van afdelingsgebonden barrières - en uiteindelijk een meer samenhangende bedrijfsidentiteit te creëren.

Het verschillende karakter van de teams maakt het vervolgens mogelijk dat veel verschillende stemmen hun visie op de komende veranderingen kunnen geven, hoe ze deze willen aanpakken en hoe nieuwe technologieën passen in de algemene doelstellingen van de organisatie. Op die manier verkennen we regelmatig nieuwe wegen, starten we innovatie van onderaf en voorkomen we idealiter stagnatie - een doodlopende weg voor elk modern technologisch bedrijf.

Op het eerste gezicht lijkt de R&D-club misschien een informele uitwisseling van ideeën tussen werknemers, maar het heeft een tastbare invloed op het vaststellen van een duidelijke strategie voor het implementeren van nieuwe workflows en tools, die de teamleden vervolgens naar hun eigen afdelingen sturen. En voor ons Byndies is het een groot succes geweest in het creëren van een eenduidige visie over waar het bedrijf naartoe gaat op een transparante manier:

Als 'Growth Hacker' bij Bynder ben ik voortdurend op zoek naar nieuwe en innovatieve manieren om ervoor te zorgen dat Bynder de concurrentie een stap voor is. Het tweewekelijkse R&D Forum is een grote bron van inspiratie gebleken voor nieuwe manieren van werken, terwijl het ook de impact van nieuwe veranderingen vanuit het perspectief van veel verschillende belanghebbenden heeft gemeten. Door het informele en open karakter van de R&D Club voel ik me veel meer verbonden met het bedrijf en mijn collega's.
Ariel Long
Growth Hacker

Zoals de wereldberoemde psycholoog Carol Dweck het stelt, levert digitale transformatie echt vruchten op wanneer de hele organisatie nieuwe uitdagingen benadert als "een gezamenlijke strijd waar fouten onvermijdelijk zijn, en je teamleden en bedrijf volledig achter je staan".

Deze houding is van cruciaal belang voor het ontstaan van nieuwe ideeën en het wegnemen van de angst voor 'digital disruption' die maar al te vaak voorkomt op de moderne werkplek. Nu de technologie zich in een steeds sneller tempo ontwikkelt, moeten organisaties een bedrijfscultuur creëren die niet wacht op verandering, maar verandering zoekt. Anders zullen je klanten dat wel snel doen.