GIDS Contentervaring Content inzetten om groei te stimuleren in een neerwaartse economie

Vraag de gids aan

Definitie: Creatief project management

Wat is creatief project management?

Creatief project management verwijst naar de processen rondom het goed en op tijd leveren en beheren van creatieve projecten binnen bedrijven en creatieve bureaus. Zoals je zou verwachten wordt creatief project management meestal gecoördineerd door een toegewezen creatieve projectmanager, die de workload van tekstschrijvers, marketeers, designers en andere creatieve stakeholders organiseert, controleert en coördineert.

Waarom is creatief project management belangrijk?

Creatief project management biedt een nuttig kader dat ervoor zorgt dat het werk op tijd, binnen budget en volgens een consistent hoge norm wordt uitgevoerd. Er zijn verschillende redenen waarom creatief project management belangrijk is, zoals:

  • Het zorgt ervoor dat creatieve projecten duidelijk gebrieft worden en dat het werk gelijkmatig over de juiste teamleden verdeeld wordt
  • Door op te treden als coördinator tussen het creatieve team en degenen die de projecten briefen, kan de projectmanager zorgen dat verwachtingen over budgetten, deadlines, en de creatieve richting van een project beheerd en naar behoren ingelost worden
  • Door de voortgang en doelstellingen van projecten nauwlettend in de gaten te houden door ervoor te zorgen dat iedereen op schema ligt, worden creatieve knelpunten voorkomen
  • Door feedback en goedkeuringsprocessen te coördineren wordt ervoor gezorgd dat iedereen tevreden is voordat een project afgerond wordt

Heeft jouw marketingteam moeite om efficiënt samen te werken en creatieve projecten op tijd af te leveren? Lees hoe de Creative Workflow van Bynder kan helpen jouw team op één lijn te krijgen voor creatievere en snellere resultaten.

Wat zijn de vier belangrijkste processen in de levenscyclus van een project?

Initiatie
Initiatie is het moment waarop het marketing team of de stakeholders bepalen dat er behoefte is aan een creatief product. Doelen en doelstellingen worden vastgesteld, en de scope van het project wordt bepaald en overeengekomen - een taak die gewoonlijk gecoördineerd wordt door de creatieve projectmanager. Er worden deadlines en processen voor feedback en updates vastgelegd en er wordt een projectplan gemaakt.

Hoewel de initiatiefase gewoonlijk door de creatieve projectmanager wordt geleid, is er waarschijnlijk ook input van andere teamleden nodig. Iedereen in het team en elke stakeholder bij het project moet duidelijk weten wat er geleverd moet worden, wanneer en waarom. Als je te maken hebt met externe stakeholders zoals klanten, zoals bij project management voor creatieve bureaus, spreek dan goed af hoe updates zullen worden gecommuniceerd, en wanneer. Benoem een eerste aanspreekpunt aan voor kritieke updates, en wijs zo nodig verschillende specialisten in je team aan om rechtstreeks over specifieke projectgebieden te communiceren.

Planning
In deze fase maakt de creatieve projectmanager een gedetailleerd projectplan op basis van de business case. Taken worden uitgesplitst en er wordt een planning gemaakt voor activiteiten, workflows en verantwoordelijkheden op basis van benchmarks en op te leveren prestaties.

Als je jouw creatieve projectteam nog niet gevormd hebt, dan is het nu hoog tijd. Het kan ook zijn dat je nu inziet dat je meer personeel nodig hebt om jouw project uit te voeren. Als je eenmaal de menselijke en technische middelen hebt vastgesteld die voor het project nodig zijn, kun je budget toewijzen en de inkoop organiseren.

Aan elk project zijn risico's verbonden, dus neem de tijd om na te gaan welke hindernissen je zou kunnen tegenkomen en plan onvoorziene uitgaven. Blijf gedurende dit proces met je team in overleg om er zeker van te zijn dat je alles hebt meegenomen.

Uitvoering
Nu komt het echte werk. Veel creatieve teams maken tegenwoordig gebruik van samenwerkingstools om veel van het administratieve werk bij de uitvoering van creatieve projecten te automatiseren. Het is de moeite waard om je workflows nog eens goed te bekijken om er zeker van te zijn dat het werk voldoet aan de doelstellingen, en om met de stakeholders van het project te overleggen of eventuele problemen zijn opgelost.

Communicatie is in de uitvoeringsfase absoluut van cruciaal belang. Zorg ervoor dat alle teamgenoten goed gebrieft worden, en dat de kwaliteit voortdurend in het oog gehouden wordt.

Sign-off
In het sign-off stadium verzamel en consolideer je alle laatste feedback, voer je een eindreview uit, en lever je de finale producten. Het is ook het moment waarop je even stilstaat bij de successen en mislukkingen van het project, bij wat de volgende keer anders kan, en om de dingen die goed gingen te vieren.

Op zoek naar meer best practices hoe je creatieve projecten effectief kunt beheren? Lees dan: Dominate the deadline: A guide for creative project management.