Huisstijl

Wat is een huisstijl nu precies? Een eerste zoektocht op Wikipedia wijst uit dat de huisstijl van een organisatie of bedrijf te omschrijven valt als de ‘bewust gekozen wijze van presenteren naar buiten’. In de enge definitie is een huisstijl de visuele identiteit van een organisatie.

Het gaat uitsluitend om het symbolische gedeelte van de bedrijfsidentiteit. Hieronder vallen aspecten zoals naam, logo, kleur, typografie (lettertype), en de stijl van fotograferen

Branding

Dit is de eerste van een voorgenomen serie aan informatieve blogs omtrent branding. Omdat binnen een bedrijf als Bynder waar het ‘branden’ van objecten nogal serieus wordt genomen, voel ik me verplicht om branding als ‘das ding an sich’ uiteen te zetten. Te beginnen bij de huisstijl. Als men praat over de huisstijl van een bedrijf wordt vaak de term ‘Corporate Identity’ aangehaald, echter, ben ik van mening dat als we al een mooi Nederlands woord zoals huisstijl hebben, we niet populair moeten doen met een onnodig engels taalgebruik zoals in de titel van deze blog; dat doe je immers ook niet met Franse woorden. Enfin, hoe wordt een huisstijl gemaakt, wat heb ik allemaal nodig, en hoe doe je het goed?

De basiselementen van je huisstijl

Er wordt doorgaans wat luchtig over de huisstijl gedacht; alsof alles er simpelweg ‘hetzelfde’ uit moet zien. Daar zit juist de denkfout, want -en ik citeer mijn collega Robert de Jong: “Het is niet de bedoeling dat alles er hetzelfde uitziet, maar wel overduidelijk van ons.” Het is belangrijk om alle uitingen van een bedrijf in dezelfde, herkenbare stijl naar buiten te brengen, hetgeen niet altijd gemakkelijk is, omdat de toepassingen eindeloos zijn. Onder de basiselementen van een huisstijl vallen:

  • Logo (beeld- en woordmerk)
  • Typografie (lettertype of font)
  • Kleurgebruik
  • Richtlijnen voor verhoudingen, formaten, contrasten en vormen

Richtlijnen

Vaak worden laatstgenoemde merk-richtlijnen opgenomen in een merk stijlgids en in de laatste jaren zien we dat gevestigde merken deze richtlijnen, verhoudingen en verantwoording van bepaalde keuzes ook beschikbaar stellen aan externen. Leer hier meer over brand identity guidelines van Bynder. Merkconsistentie is zeer belangrijk in het scheppen van vertrouwen, en niets is zo vervelend als derde partijen aan de haal gaan met jouw merk, en het vervolgens ook nog niet conform de merkrichtlijnen doen. Een aantal voorbeelden van uitgesproken huisstijlen die ik onlangs heb gezien zijn van Medium en Uber. Overigens is de copy stijlgids van Mailchimp ook waanzinnig, echter deze richt zich meer op de tone-of-voice. Desalniettemin, absoluut de moeite waard, als je geïnteresseerd bent in het denkwerk achter de wijze waarop je je doelgroep aanspreekt.

Logo

Een logo of beeldmerk is een grafische uiting waarmee een bedrijf geassocieerd wordt. Dit kan in de voor van een woordmerk, mascotte, lettermerk, zegel, monogram, embleem, een aantal woorden of een combinatie van al het voorgenoemde. Verwarrend? Ik zet het op een rijtje voor wat betreft Bynder. Het beeldmerk is het symbool dat de identiteit van je merk tot uiting brengt. Het woordmerk is de naam van je bedrijf of product. In ons geval is het het deel van ons logo, dat na het beeldmerk komt, het geheel is ons Logo.

Bynder logo explain

Typografie

Met typografie bedoelen we alles omtrent het opmaken van tekst. Denk aan verschillende lettertypen, marges, het gebruik van witruimte, regelafstand spatiëring en het aantal woorden per regel.

Waarom is dit belangrijk? Ten eerste moeten alle teksten die afkomstig zijn van jou of jouw bedrijf simpelweg goed leesbaar zijn. Hoe makkelijker onze hersenen bepaalde tekst kunnen verwerken, hoe aantrekkelijker het is om deze te lezen. Het zijn dingen die onbewust -en in sommige gevallen bewust- ervoor zorgen dat je bezoeker langer blijft, of zelfs overtuigd wordt om een bepaalde handeling te doen op je website, zoals contactinformatie achterlaten, of nog meer content en informatie te vergaren op je website.

Alle tekstuele content die je als bedrijf produceert dient consistent te zijn, en binnen jouw typografie dient er ook een hiërarchie aanwezig te zijn. Een titel moet de lading van de rest van de tekst dekken, en heeft om die reden een hogere waarde, en zie je vaak dikgedrukt of in een groter lettertype. Een subtitel trekt de aandacht naar een bepaalde paragraaf en een citaat kan de lezer die de tekst scant, uitnodigen om het toch zorgvuldiger te lezen. Met behulp van een consistente verdeling van grootte en gewicht van je koppen, titels en paragrafen zorg je voor een heldere, visueel aantrekkelijke tekst. Als je dat combineert met een inhoudelijk sterk verhaal, kan er weinig meer fout gaan.

Kleurgebruik

Net zoals je wellicht een lievelingskleur hebt, heeft jouw lezer ook een voorkeur en een associatie bij bepaald kleurgebruik. Kleuren hebben een directe impact op onze gevoelens en emoties. De ‘taal’ van kleur wordt door onze hersenen sneller verwerkt dan woorden en zinnen. Volgens Karen Haller; een expert op het gebied van toegepaste kleur-psychologie is het kleurgebruik van bijvoorbeeld McDonalds een zeer bewuste en slimme keuze van het bedrijf. “Rood zorgt voor stimulatie, eetlust en trekt de aandacht. Geel activeert een gevoel van vreugde en vriendelijkheid. Als je rood en geel combineert, krijgt je onbewustzijn impulsen van haast, snelheid; even naar binnen, eten, en wegwezen.” Echter zijn zaken als persoonlijke voorkeuren, ervaringen, opvoeding, culturele verschillen en context bepalende factoren voor het effect van kleuren op het individu. Interpretatie van kleur is nooit universeel. Mede om die reden zal het Bynder blauw iets anders voor iedereen betekenen.

In deze serie van blogs zal ik dieper ingaan op alle bovengenoemde onderwerpen, en proberen zoveel mogelijk toe te lichten over hoe je als moderne marketeer, designer of brandmanager zorgt draagt voor een betrouwbaar, krachtige en consistent merk.

Kun je niet wachten? Begeef je naar onze Resources & Downloads pagina, om je kennis omtrent branding bij te spijkeren met behulp van onze whitepapers, webinars en toolkits. Of download het ultieme handboek voor digital asset management, om te leren wat Bynder voor jouw merk kan betekenen.