Wat komt er eerst, het design of de copy?

Het is een eeuwenoude impasse. Maar projecten verlopen meestal toch gewoon het beste wanneer designers en copywriters samen optrekken en vanaf het begin af aan samenwerken.

Of het nu gaat om een homepage of een serie e-mails, goede teksten  versterken een goed ontwerp en goede vormgeving versterkt goede teksten.

 Designers kunnen helpen de tekst te ondersteunen en te versterken door in een vroeg stadium de boodschap en de taalkeuze te bespreken. Copywriters werken fijner als ze van te voren weten waar hun tekst op de pagina komt te staan en hoe het design hun woordkeuze zal ondersteunen.

Maar zelfs als je nog niet zo lang in het vak zit, weet je al dat samenwerken en het geven van feedback op creatief werk heel lastig kan zijn.

Designers en copywriters zijn erg betrokken bij hun werk. Ze kunnen heel veel waarde hechten aan creatieve ideeën die door anderen misschien worden gezien als pietluttig of vreemd. Dat kunnen allerlei dingen zijn zoals neon kleuren, de lengte van een heading, en of het woordje 'en' aan het begin van een zin hoort.

In dit artikel bespreken we 10 effectieve manieren om creatieve feedback te geven aan copywriters en designers, zodat ze beter samen kunnen werken.

1.  Zorg dat je met de juiste systemen en richtlijnen werkt

Een naadloze en gemotiveerde werkrelatie tussen designers en copywriters is afhankelijk van de aanwezigheid van de juiste systemen en richtlijnen.

Belangrijk is dat beide groepen het eens zijn over de juiste processen, doelen en kanalen voor hun samenwerking, zodat ze beter kunnen afstemmen en altijd makkelijk feedback kunnen geven en kunnen communiceren.

Leg in de eerste kick-off meeting voor een project de volgende zaken vast:

  • Creatieve doelen: elke afdeling moet haar doelen delen en de andere afdeling laten weten wat voor support ze nodig hebben om het project tot een succes te maken. Kijk goed waar doelen en behoeften op elkaar aansluiten en hoe elk team de ander kan ondersteunen bij het vervullen ervan.

  • Het proces voor feedback: wanneer en hoe zal feedback worden gegeven? Welke richtlijnen zijn er voor het delen van constructieve feedback? Overleg, creatieve tools met gedeelde toegang, e-mail en IM-kanalen zijn verschillende manieren om verbonden te blijven en feedback te delen tijdens het project.

  • De kanalen en oplossingen die je gaat gebruiken voor de samenwerking: van project management software zodat iedereen een duidelijk idee heeft van elkaars rol in het project, tot instant messenger-kanalen voor snelle check-ins. Het is belangrijk om de tools vast te leggen die elke afdeling gaat gebruiken in de samenwerking.

  • Een gedeelde terminologie: samenwerking vereist dat creatieven elkaars terminologie begrijpen. Van UX tot zinsbouw, vaak spreken schrijvers en designers een compleet andere taal. Om goed samen te werken, moet je duidelijke definities van creatieve termen schetsen en zorgen dat iedereen ze begrijpt. Kent iedereen de terminologie die door elk creatief team wordt gebruikt? Hoe zullen ze over hun projecten praten?

  • De tijdlijn: wat zijn de mijlpalen van het project? Hoe zullen de deadlines van elke afdeling samenvallen? Wanneer plannen jullie belangrijke vergaderingen en feedbackrondes?

  • De gedeelde briefing: copywriters en designers moeten toegang hebben tot dezelfde briefing, zodat ze elkaars doelstellingen en rollen voor het project kunnen visualiseren.

Bynder helpt teams effectiever samen te werken door efficiëntere workflows te creëren en alle gedeelde content en merkrichtlijnen te centraliseren - zodat iedereen gemakkelijk toegang heeft tot alles wat ze nodig hebben tijdens het project.

2. Help jouw team te visualiseren wat jij nodig hebt

Niets maakt het gemakkelijker om te visualiseren waar je naar op zoek bent dan concrete voorbeelden.

Iedereen heeft een ander idee van wat ‘vloeiend’, ‘puntig’ of ‘vet’ betekent. Zonder concrete voorbeelden kan feedback gemakkelijk overkomen als vage suggesties met subjectieve interpretaties.

Will Meier zegt in een artikel voor Entrepreneur Europe dat de beste creatieve feedback altijd teruglinkt naar het doel. Zo hou je je feedback gefocust en voorkom je dat jouw feedback een persoonlijke mening wordt.

Uit het boek Discussing Design, geschreven door Adam Connor en Aaron Irizarry, haalt Meier een solide, op vragen gebaseerd kader voor het geven van relevante feedback:

1. Wat is het doel van het ontwerp?

2. Welke elementen van het ontwerp zijn gerelateerd aan de doelstelling?

3. Zijn die elementen effectief in het bereiken van de doelstelling?

4. Waarom wel, of waarom niet?

Deze vragen kunnen ook worden toegepast op de copy, waarbij de feedback wordt afgestemd op het einddoel van het stuk.

3. Zoveel feedbackrondes als je nodig hebt

Regelmatige feedbackrondes zijn belangrijk voor een sterkere en constructievere samenwerking tussen copy- en designteams.

Regelmatige feedbacksessies bieden waardevolle inzichten en feedback van buitenaf. Te weinig evaluaties en kansen om feedback te geven kunnen ervoor zorgen dat creatieve teams te veel gefocust blijven op hun eigen creatieve ideeën en standpunten. Zorg er daarom voor dat ze regelmatig bij elkaar komen, zodat ze hun ideeën kunnen delen, hun werk kan worden beoordeeld en ze elkaar feedback kunnen geven.

Breaker creative feedback 1 Breaker creative feedback 1 Breaker creative feedback 1 Breaker creative feedback 1 10 tips voor constructieve feedback op design en copy

4. Maak feedback van de doelgroep onderdeel van het proces

Mensen raken vaak teveel gehecht aan hun eigen standpunten en manieren om dingen te doen. In een creatieve discussie waar je de logo's van je klant moet plaatsen of hoe lang je subheadings moeten zijn, heb je eigenlijk de gebruiker nodig om je de beste keuze te tonen en creatieve blinde vlekken aan te wijzen.

Over het belang van het verzamelen van gebruikersfeedback zegt Smashing Magazine:

"Onze mening over ons eigen werk zal altijd subjectief zijn. Bovendien is het moeilijk om de gebreken ervan rustig en beheerst te bespreken, omdat we emotioneel betrokken zijn bij wat we gemaakt hebben. Gebruikers zijn de ultieme jury van elke creatieve inspanning, dus waarom zouden we subjectiviteit en emotie er niet uit halen door direct naar de bron te gaan?"

Usertesting.com is een geweldige plek om realtime reacties van gebruikers te krijgen op jouw copy en ontwerpschetsen. Je kunt gebruikers betalen om hun reacties op je pagina of stuk content te geven.

Gebruik het platform om bijvoorbeeld te testen op:

- Duidelijkheid

- Beeldrelevantie

- Kleurenschema

- De gebruikerservaring

- Hoe duidelijk jouw boodschap is (of hoe goed hij blijft hangen)

- Het haakje waar het concept op hangt

- Hoe goed het design en de copy samenwerken

5. Zorg dat je halverwege het project feedback van de klant vraagt

Afgezien van het publiek, kun je ervoor zorgen dat je op het juiste spoor zit met jouw tekst en ontwerp door jouw klant halverwege de creatie bij het project te betrekken om het te beoordelen.

Als je de klant vraagt om halverwege het project feedback te geven, creëer je meer samenwerking tussen de afdelingen door zich te richten op hun gezamenlijke doel: iets briljants produceren voor de klant.

6. Creëer een cultuur van nieuwsgierigheid

In dit heldere stuk over hoe klanten de juiste feedback kunnen geven aan een ontwerper of tekstschrijver, pleit A Lined Design voor het vragen, in plaats van direct zelf correcties aanbrengen:
Zorg dat je vraagt of commentaar geeft voordat je met je rode pen of de delete-knop aan de slag gaat. We kunnen de strategie en de overwegingen die aan onze creatieve beslissingen ten grondslag liggen uitleggen - dus zorg ervoor dat je alle informatie hebt die je nodig hebt voordat we beginnen met knippen en schuiven.

Niets is zo dodelijk voor creativiteit en samenwerking als met een rode pen elk element van het werk van een andere creatief te lijf te gaan. Met hun jarenlange opleiding en ervaring moeten goede copywriters en designers elke creatieve beslissing die ze nemen kunnen onderbouwen en uitleggen.

Dit betekent niet dat ze altijd de juiste nemen.

Maar een instelling van nieuwsgierigheid, in plaats van kritiek, kan ontwerpers en copywriters helpen om meer van elkaar te leren en een grotere waardering te ontwikkelen voor elkaars kunst en wetenschap.

Constructieve feedback is belangrijk, maar nieuwsgierig zijn naar elkaars creatieve beslissingen ook. Nieuwsgierigheid doorbreekt een defensieve houding, bevordert openheid voor andere ideeën, en helpt ervoor te zorgen dat de juiste beslissingen worden genomen in een project. Moedig teams daarom altijd aan om zich eerst te richten op het stellen van vragen.

Breaker creative feedback 2 Breaker creative feedback 2 Breaker creative feedback 2 Breaker creative feedback 2 10 tips voor constructieve feedback op design en copy

7. Weet wanneer je moet toegeven

Creatieven zijn vaak heel betrokken bij hun werk. Dat is wat ze zo goed maakt in hun werk. Maar te sterk vasthouden aan eigen visies, ideeën en meningen kan het succes van een project ondermijnen. Creatieven moeten onthouden dat wanneer ze feedback geven en voor hun eigen visie pleiten, het belangrijk is om een bepaald resultaat ook los te kunnen laten.

In zijn interview met Very Good Copy zegt Nikhil Narayanan dat een van de belangrijkste lessen uit zijn carrière was om te leren los te komen van zijn persoonlijke visie en ideeën:

Niet elke strijd hoeft gestreden te worden. Soms is het prima om ernaar te kijken vanaf de zijlijn. Als een geweldig idee wordt afgeschoten door mensen die er niet zoveel om geven als jij, dan is dat maar zo.

8.  Onderschat niet hoeveel impact een ‘klein puntje van kritiek’ kan hebben

Om het beste werk te maken, hebben copywriters en ontwerpers ruimte nodig om in hun werk belangrijke beslissingen te kunnen nemen. De vrijheid om te creëren kan alleen bestaan zonder voorschrijvende feedback op kleine creatieve keuzes.

The Cranky Creative belicht Andrew Boulton's uitleg over het belang van deze houding bij het geven van en luisteren naar feedback:

Waarom “begin zinnen niet met het woord 'en'” eigenlijk belangrijk is:

Als we het oneens zijn over zoiets kleins en ondubbelzinnigs als het woord 'en', begint onze autoriteit - en ons vermogen om te pleiten voor de meest effectieve tekst - af te brokkelen.

9.  Geef zowel complimenten als kritiek

Feedback moet zowel vriendelijk als constructief zijn. Als kritiek niet gepaard gaat met waardering voor wat goed wordt gedaan, kan dat snel leiden tot boosheid en moedeloosheid.

Waardering daarentegen kan mensen aanmoedigen om avontuurlijker te zijn in het werk dat ze maken en ze helpen zich meer open te stellen voor het delen van hun ideeën.

10. Werk nauw samen

Mensen kunnen uit een vergadering komen met het gevoel dat ze volledig op één lijn zitten, maar elkaar een week later weer te zien en het gevoel krijgen dat ze in totaal verschillende werelden leven. Daarom is samenwerken tijdens het hele project essentieel. UX Design moedigt het werken in paren aan tussen mensen van verschillende afdelingen aan:

Zet je design-persoon, UX-persoon, contentpersoon, en misschien ook nog een ontwikkelaar achter één computer aan het werk. Bekijk het probleem samen, denk erover vanuit jullie verschillende perspectieven en met jullie verschillende expertisegebieden.

Ontdek hoe Bynder creatieve samenwerking kan verbeteren. Klik hier en praat met een van onze experts👇.