De laatste update, van Digital Asset Management software naar Marketing Resource Management software, is een mooie gelegenheid om eens de behoeften waar we op inspelen onder de loep te nemen. Hoe kan Bynder elke marketing afdeling perfect ondersteunen?

In onze vorige blogpost hebben we het concept van Digital Asset Management (DAM) uitgelicht. De belangrijkste eigenschap van DAM is dat het een oplossing biedt voor media asset management. Denk aan opslag en de organisatie en het delen van mediabestanden. Zoals je waarschijnlijk al weet, is het gebruik van digitale media vandaag de dag van levensbelang voor de marketing van elk merk. Content wordt doorlopend ontwikkeld, uitgebreid en vernieuwd. Zonder een goede tool wordt dit al snel een lastige, zeer tijdrovende klus. Marketing Resource Management (MRM) software biedt een passende oplossing.

Why MRM

MRM software zorgt voor de automatisering en stroomlijning van interne communicatie binnen marketing afdelingen én het versterkt de communicatie met externe partijen (ontwerp bureaus, klanten, leveranciers, etc).

Wat betekent dat eigenlijk effectief media management?

Hier wordt vaak over gesproken als het gaat om het gebruik van digitale media. Wat het betekent is dat je een centraal, toegankelijk en makkelijk bruikbaar platform nodig hebt om je digitale middelen effectief in te kunnen zetten. Lukt het niet om je media effectief te beheren, dan heb je al snel te maken met misplaatste of verloren bestanden, vervolgens wordt het steeds lastiger om het systeem effectief te blijven gebruiken.

Effectief media management betekent ook dat mediabestanden snel en gemakkelijk, zowel intern als extern uitgewisseld moeten kunnen worden. We stipten al aan dat Marketing Resource Management helpt bij het automatiseren en stroomlijnen van je marketing communicatie. Daarbij komt dat de meeste marketeers constant in contact staan met bureaus, klanten en leveranciers. Kortom, het is ook essentieel om op dit vlak goede ondersteuning te bieden met een tool die een helder en praktisch overzicht biedt van media. Het is niet meer van deze tijd om de grote hoeveelheden mediabestanden waar we mee te maken hebben per e-mail delen. Dit is traag en het zorgt voor misverstanden en irritatie.

Coördinatie en monitoring zijn de belangrijkste uitdagingen die door het gebruik van MRM stevig worden aanpakt.

  • Creëer toegankelijke mediabestanden en communiceer ze intern en extern. Bied je gebruikers alle mogelijkheden om snel en makkelijk bestanden te zoeken en te delen.
  • Een intuïtieve en duidelijke structuur. Extra tools helpen je dubbelingen en incorrectie classificaties te voorkomen.
  • Het faciliteren en stroomlijnen van uitwisseling. Een soepele nauwe samenwerking tussen marketing en communicatie en externe partijen (bureau’s, klanten en leveranciers).
  • Minder outsourcing. Of het nu gaat om automatisering of het verkrijgen van meer controle over interne taken. Daar tegenover staat dat als je samenwerkt met externe partijen voor het creëren van media en content, dat effectiever zal verlopen.
  • Prioriteer taken binnen je projecten. Betrek intern en extern partijen bij de management van je mediabestanden. Definieer rollen en bepaal deadlines.
  • Automatiseer en stroomlijn de creatie van nieuwe mediabestanden. Denk bijvoorbeeld aan het importeren van templates (zoals InDesign) voor visitekaartjes.

Media Resource Management maakt het werk van marketeers en hun samenwerkingspartners een stuk makkelijker. Bynder’s nieuwe Brand Portal garandeert effectief media management. Probeer het zelf!